Divize HOBBY-pravidla

 PRAVIDLA PRO HOBBY DIVIZE:

Kategorie Hobby je určena novým či amatérským týmům, které s
cheerleadingem začínají nebo se mu věnují jen

okrajově a pro které jsou obsáhlá pravidla  příliš
komplikovaná a nesrozumitelná.

A) Kvalifikovaný dozor/trenér po celou dobu konání akcí
zodpovídá za všechny členy svého týmu.

B) Sportovci nesmí být během vystoupení pod vlivem alkoholu,
narkotik, povzbuzujících látek a nelegálních

medikamentů a nesmí mít v ústech žvýkačky, bonbóny, léky
nebo jiné jedlé či nejedlé objekty.

C) Jakékoliv šperky a piercingy nejsou povoleny a musí být
odstraněny (ne přelepeny). Tvrdé, ostré a nepoddajné

sádry/dlahy musí být vhodně překryty měkkým materiálem.
Ujasnění: Vhodný zakrývací materiál musí chránit

samotného sportovce i jeho kolegy před možným zraněním.

D) Složení týmu, který začíná sestavu, musí zůstat stejné po
celý průběh sestavy.

E) Každý top (tj. osoba, která nemá přímý kontakt se
soutěžním povrchem) musí být vždy držen a/nebo chytán

alespoň dvěma basey (tj. osoby, které stojí oběma nohama a
celou vahou na soutěžním povrchu a podpírají topa),

z nichž alespoň jeden stojí v takové pozici, aby mohl po
celou dobu stuntu a sestupu chránit ramena a hlavu topa.

F) Stunty jsou povoleny do úrovně prep, tzn. baseové mohou
topa držet max. ve výšce svých ramen.

Výjimka: Baseové smí topa držet nad hlavou (na propnutých
pažích), pokud na nich top leží nebo sedí.

G) Pyramidy (tj. spojení více stuntů a jednotlivců do jedné
struktury) jsou povoleny do výšky propnutých rukou

baseů, přičemž každý top v této prodloužené pozici musí udržovat fyzický kontakt ruka-ruka s alespoň jedním dalším

topem, který stojí ve výšce ramen baseů. Pyramidy nesmí
přesáhnout dvě patra (třípatrové pyramidy jsou zakázány).

H) Sestupy s přímým dopadem na zem ze stuntů a pyramid, v
nichž je top výše než v úrovni pasu baseů, jsou

zakázány. Sestupy kolébkou musí být vždy chyceny alespoň
třemi chytači.

I) Tossy (tj. vyhození topa do vzduchu) jsou v PEEWEE divizi
zakázány. Tossy v JUNIOR a SENIOR divizi jsou

povoleny, přičemž topa musí vždy vyhodit a chytit alespoň
tři stejní baseové.

J) Top nesmí ve stuntech, sestupech, tossech a pyramidách
rotovat kolem vlastní horizontální ani vertikální osy,

tzn. twisty i flipy, ať už s držením či bez držení, jsou
zakázány.

K) Žádný stunt, toss, pyramida nebo jednotlivec se nesmí
pohybovat nad, skrz ani pod jiným stuntem, tossem,

pyramidou nebo jednotlivcem.

Výjimka: Jednotlivec smí přeskočit jiného jednotlivce.

L) V akrobacii jsou povoleny kotouly, stoje na rukou, pomalé
přemety (stranou=hvězda, vpřed, vzad) a rondáty.

Fliky, salta a další vzdušné prvky a prvky bez podpory rukou
jsou zakázány.

M) Pokřik není povinný a není součástí sestavy. V případě
zařazení pokřiku je možné získat lepší hodnocení za

celkový dojem. Vlajky, cedule, pom pony, megafony a látka
jsou jediné povolené rekvizity.

Délka sestavy pro doporučená  tuto soutěž: 1 až 2 minuty